U bent bang voor harde hufters en hun houdingen? Bel 06-13886352 en mail naar adrie@ridderfactor.nl - Ridderfactor.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

mijn visie: een ridderrijke samenleving ont-wikkelen.

Huidige hufterige houdingen afstoppen?

Leer op een hoofse, hoffelijke, heldhaftige én harde wijze sociaal vaardig optreden!

Bel snel met Ridderfactor Ont-Wikkelaar Adrie de Herdt op 06-13886352 of mail naar adrie@ridderfactor.nl
Twee 10-jarige cursisten in een riddertraining overleggen onderling over welke manier de beste zou kunnen zijn om zichzelf samen met elkaar mee te verdedigen tegen hun aanvaller. Twéé tegen één strijden vraagt om een plan en plannen leren deze kinderen in onze riddertrainingen samen te maken. Zodat ze samen leren werken, samen leren strijden en samen leren leven.
 
Wilt u ook op een hoofse, hoffelijke, heldhaftige én keiharde wijze sociaal vaardig worden?

Naast maximaal sterk worden, leren cursisten in riddertrainingen zich sociaal vaardig te gedragen. Een houding en handelen te ontwikkelen waarin nieuwsgierigheid naar hun medemens en diens beweegredenen centraal staat. Waarin communicatie van het grootste belang is en cursisten via overlegoefeningen tot resultaat leren komen. Zonder de eigenheid en het eigenbelang van onze individuele cursist uit het oog te verliezen. Cursisten leren in onze riddertraining overleggen met elkaar en hun ouders/opvoeders en vanuit deze leerervaring ook met hun leerkrachten/trainers en overige naasten buiten onze trainingen om.

Bel snel met Ridderfactor-Trainer Adrie de Herdt op 06-13886352 of mail naar adrie@ridderfactor.nl

IEDERééN WEER EEN RIDDER!
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu